Vanliga frågor om HamnSMS:

Kan man ha olika priser?

Ja, genom att ha olika “prefix” kan man ta olika betalt, t.ex. BBKD står för dagplats 50 SEK, medan BBKN står för nattplats 100 SEK. Det går även att ta betalt som bilparkering per timme om man önskar.


Hur får vi intäkterna?

Vid varje månadsskifte görs en avstämning av inbetalat belopp. Informationen översänds och kan enkelt verifieras. Då teleoperatörerna fakturerar kunderna månadsvis, sker utbetalning efter c:a 45 dagar. Beloppet sätts automatiskt in på önskat bank- eller girokonto. Om man istället önskar fakturera går det också bra.


Vad erfodras av gästhamnen?

Förutom att registrera gästhamnen måste även gästbåtarna informeras. Detta sker genom att sätta upp en enkel skylt. Vi levererar en skylt i samband med uppstarten. Inget mer behövs.


Vad kostar det?

Den enda fasta avgiften är startavgiften. Det innebär vanligen att avgiften är betald efter ett par gästnätter. Kostnaden per transaktion beror på beloppet och skall jämföras med vad alternativet är. Man kan också lägga på en extra serviceavgift, t.ex 10 SEK, för de som betalar via SMS.


Vad händer om något blir fel?

Om kunden skickar fel text eller till fel nr får han felmeddelande i retur. Kunden debiteras bara om allt fungerar. Alla korrekt inkomna SMS registreras och kan enkelt verifieras via internet.


Kan kunden förfalska SMS-kvittot?

Nej, alla betalningar erhåller ett unikt Id-nr. Detta kan enkelt kontrolleras.


Måste hamnkapten ha tillgång till dator?

Nej, en dator med internetanslutning ger möjlighet att skriva ut en lista över alla betalningar. Det går dock bra att få en kopia av SMS:et skickat till egen mobiltelefon. Kontroll kan också ske genom att be att få se kundens kvitto.


Behöver vi ha gästplatserna numrerade?

Nej, men det underlättar kontrollen då man direkt kan se vilka gästplatser som är betalda.


Hur fungerar förbokning med förbetalning?

Olika gästhamnar har olika lösningar. En enkel lösning är att alltid ha ett par platser reserverade och kalla dem R1 och R2. När en kund ringer från annan hamn och vill boka en plats uppger man ledigt platsnummer, t.ex R1 och ber kunden betala denna plats via hamnSMS inom 1 timme.


Kan man använda denna typ av betallösning till andra tjänster?

Ja, bilparkering har använt tjänsten i flera år. Andra områden är t.ex toaletter, avgift för trailerramp, bredbandsuppkoppling, fiskekort, mm. Det är en betallösning som ökar då det är vanligare att folk har mobilen med sig än plånboken.


Kan tjänsten avändas parallellt med andra lösningar?

Ja, det fungerar utmärkt som komplement till traditionella lösningar. Ofta är ju inte hamnkontoret bemannat hela dygnet. Båtar som kommer in sent eller då besättningen är iland då kontoret är öppet. Lågsäsong är kanske hamnkontoret helt stängt.


© Svensk Mobil-Identifikation AB 2009